Spektroskopia e Energjisë Dispersive e Qeramikës Zirkoni

Spektroskopia e shpërndarjes së energjisë

打印
打印

Figura 4

Spektrat EDS të mostrave të tunxhit (Spektrat e sipërme: Pristine / spektrat e poshtëm: Degraduar).

■Figura 5

Spektrat EDS të mostrave të Zirkonisë (Spektrat e sipërm: Pristine / Spektrat e poshtëm: Degraduar).

Spektroskopia EDS ishte një teknikë tjetër e përdorur për të karakterizuar mostrat e pacenuara dhe të degraduara.Harta elementare e mostrave mbeti e qëndrueshme për shtyllën qendrore qeramike si për të pacenuar ashtu edhe për
mostrat e degraduara.Është matur vetëm një rritje e lehtë në oksidimin e kampionit.Spektri EDS i bronzit nga ana tjetër (Figura 5), ​​tregon një ndryshim drastik në përqindjen e oksigjenit në mostër për shkak të formimit të shtresave okside.Kjo tregon degradimin e kampionit të tunxhit që u mbajt në 600 °C.